Giải mã điềm báo

Nháy mắt:

Nháy mắt là một điềm thông thường hơn hết mà mỗi người trong chúng ta đều biết.

Đó là một tác đông tự nhiên xảy ra, bất cứ lúc nào mà không làm sao không chế được, ngoại trừ tác động ấy ngừng lại, cùng tự nhiên như lúc xảy ra.

Về sự ứng nghiệm của loại điềm này thì mỗi người hiểu một nghĩa khác nhau và gần như do sụ truyền khẩu, mà không căn cứ vào đâu cả. Đại khái đàn ông nháy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu. Còn đà bà thì ngược lại.

Đó là lề lối thông thường dựa trên nguyên tắc “ nam tả nữa hữu”, mà chúng ta có thể nói là khá sai lầm, nếu không bảo là vô căn cứ.

Theo nghiên cứu qua những sách Đông Tây nêu trên, thì giá trị của điềm nháy mắt tương đồng như sau, bất luận là nam hay nữa:

Nháy mắt trái

 • 23 giờ đến 1 giờ: có bạn bè xa về.
 • 01 giờ đến 03 giờ: buồn bực do người thân gây ra.
 • 03 giờ đến 05 giờ: có người mang tài lợi đến.
 • 05 giờ đến 07 giờ có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin vui trong vài ngày.
 • 07 giờ đến o9 giờ: có khách quấy rầy.
 • 09 gờ đến 11 giờ: có người mới ăn uống.
 • 11 giờ đến 12 giờ: có người đem tin vui về.
 • 13 giờ đến 15 giờ: có tin vui.
 • 15 giờ đến 17 giờ: gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.
 • 17 giờ đến 19 giờ: có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.
 • 19 giờ đến 21 giờ: việc suy tính trong lòng sắp thành tựu.
 • 21 giờ đén 23 giờ: có khách quí đến nhà.

Nháy mắt phải

 • 23 giờ đến 1 giờ: có rượu thịt ăn uống.
 • 01 giờ đến 03 giờ: có người thân nhắc nhở.
 • 03 giờ đến 05 giờ: sắp có tin lành đem đến.
 • 05 giờ đến 07 giờ: tài lợi bất ngờ.
 • 07 giờ đến o9 giờ: có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đụng đến kiện tụng.
 • 09 gờ đến 11 giờ: có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.
 • 11 giờ đến 12 giờ: đề phòng tai nạn hoặc mất của.
 • 13 giờ đến 15 giờ: hao tài không đáng kể.
 • 15 giờ đến 17 giờ: có người khác phái đang tưởng nhớ đến mình.
 • 17 giờ đến 19 giờ: có bà con ở xa đến thăm.
 • 19 giờ đến 21 giờ: có người rủ đi du lịch.
 • 21 giờ đén 23 giờ: có chuyên rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.

Nhảy mũi:

Nhảy mũi do cảm sốt gây ra là chuyện không liên quan gì cả và cũng không có giá trị gì đối với những điềm. Ngược lại, bỗng nhiên nhảy mũi liên tiếp nhiều lượt, một hay nhiều cái. Chúng ta có câu ví thông thường – nhảy mũi ( một cái) có tài; Nhảy mũi hai cái có lợi. Câu ấy cũng có một phần đúng, vì hầu hết những lần nhảy mũi như thế là điềm tốt lành mà ít khi có điềm dữ.

Việc nhảu mũi một hay nhiều cái, giá tị vẫn như nhau:

 • 23 giờ đến 1 giờ: có người mời dự tiệc hoặc dự lễ linh đình.
 • 01 giờ đến 03 giờ: có người khác phái rủ mình làm một việc tuy có lợi, nhưng rất hại cho người khác.
 • 03 giờ đến 05 giờ: có cuộc hẹn hò về tình cảm.
 • 05 giờ đến 07 giờ: có người mang quà đến tặng.
 • 07 giờ đến o9 giờ: có lộc ăn.
 • 09 gờ đến 11 giờ: có quí nhân sẵn sàng giúp đỡ, đáp ứng sự mong muốn trong lòng mình từ lâu.
 • 11 giờ đến 12 giờ: có thân nhân từ xa về, đem tài lợi đến cho mình.
 • 13 giờ đến 15 giờ: có lộc ăn và có lợi vào.
 • 15 giờ đến 17 giờ: có tin làm mình lo sợ, nhưng rốt cuộc đâu vào đó, mọi việc đều êm đẹp.
 • 17 giờ đến 19 giờ: có người khác phái nhờ giúp một việc gì, có lợi về tiền cũng như tình cảm.
 • 19 giờ đến 21 giờ: có người khác phái tưởng nhớ đến mình, sẽ viết thư cho mình.
 • 21 giờ đén 23 giờ: có sự lo nghĩ về tiền bạc, nhưng vẫn giải quyết dễ dàng.

Mặt nóng:

Tự nhiên ta thấy mặt nóng bừng ngứa ngáy khó chịu mà không phải do bệnh chứng gây ra. Đó là một điềm.

Mặt bừng nóng tuy là một điềm nhưng cũng chưa phải là điềm dữ, mà chỉ là một lối báo ứng tự nhiên và vẫn có những giá trị khác nhau tùy theo thời gian xảy ra.

Ngoài việc mặt nóng, còn tai nóng, lắm lúc bừng đỏ trông thấy. Gần như một thứ phong ngứa thường gọi mà mề đay. Thật ra đó là điềm nóng ai. Điềm này cũng có giá trị tương đương như mặt nóng.

 • 23 giờ đến 1 giờ: công việc trù tính sẽ được thu xếp, lợi vào.
 • 01 giờ đến 03 giờ: sắp có chuyện bực mình, có lục đục trong nhà.
 • 03 giờ đến 05 giờ: có người bạn đến nhà mời hợp tác.
 • 05 giờ đến 07 giờ: có người mời ăn uống.
 • 07 giờ đến o9 giờ: người xa về đem tin vui.
 • 09 gờ đến 11 giờ: người cũ tưởng nhớ đến mình, mong gặp để giúp đỡ.
 • 11 giờ đến 12 giờ: có chuyện xích mích giữa người trong thân.
 • 13 giờ đến 15 giờ: có cãi vả, đề phòng to chuyện.
 • 15 giờ đến 17 giờ: có người giới thiệu khách quí muốn hợp tác với mình.
 • 17 giờ đến 19 giờ: được người dòm ngó đến mình.
 • 19 giờ đến 21 giờ: có lộc thực mang đến.
 • 21 giờ đén 23 giờ: có kẻ vu cáo mình.

Tai ù:

Triệu chứng ù tai gần giống như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng, y như gió thổi mạnh vào. Đó là điểm xảy ra bất ngờ và rất dễ nhận.

Ù tai có những giá trị khác nhau và riêng lẽ giữa tai phải và tai trái, khác với tai nóng.

Tai trái:

 • 23 giờ đến 1 giờ: có người khác phái đang mong nhớ.
 • 01 giờ đến 03 giờ: mang lời ăn tiếng nói.
 • 03 giờ đến 05 giờ: có việc hao tài, nhưng không đáng kể.
 • 05 giờ đến 07 giờ: có kẻ rình rập, đề phòng mất trộm.
 • 07 giờ đến o9 giờ: có việc phải đi xa.
 • 09 gờ đến 11 giờ: tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ.
 • 11 giờ đến 12 giờ: người thân từ xa về, có sự vui vẻ trong nhà.
 • 13 giờ đến 15 giờ: có người mời ăn uống.
 • 15 giờ đến 17 giờ: có người rủ đi du lịch.
 • 17 giờ đến 19 giờ: đề phòng mất đồ trong nhà.
 • 19 giờ đến 21 giờ: có ăn uống.
 • 21 giờ đén 23 giờ: tin vui có tài lợi vào.

Tai phải

 • 23 giờ đến 1 giờ: hao tài còn mang tai tiếng.
 • 01 giờ đến 03 giờ: có việc kiện thưa, ít phần thắng, nhiều phần thiệt.
 • 03 giờ đến 05 giờ: có cải vả giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo đổ vỡ.
 • 05 giờ đến 07 giờ: có khách quí đến thăm hoặc dạm hỏi.
 • 07 giờ đến o9 giờ: có người đến cạnh nhờ vả mình.
 • 09 gờ đến 11 giờ: tài đến bất ngờ, vui trong nhà.
 • 11 giờ đến 12 giờ: có người thân quen đến thăm.
 • 13 giờ đến 15 giờ: có tin từ xa đưa về.
 • 15 giờ đến 17 giờ: người vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại.
 • 17 giờ đến 19 giờ: có người mời hợp tác trong công việc lợi lộc.
 • 19 giờ đến 21 giờ: có của bất ngờ.
 • 21 giờ đén 23 giờ: có rượu thịt ăn uống, hoặc có người mời dự tiệc.

Thịt giựt:

Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt giựt nổi phồng lên, hoặc máy động. Đó là một điềm thịt giựt hay thịt máy cũng thế.

 • 23 giờ đến 1 giờ: có tin chia gia tài hoặc có của bất ngờ.
 • 01 giờ đến 03 giờ: con cái từ xa về mang lại vui vẻ cho gia đình.
 • 03 giờ đến 05 giờ: chuyện nhỏ hóa to, nếu không nhường nhịn sẽ có kiện tụng.
 • 05 giờ đến 07 giờ: có người mang quà đến tặng để nhờ mình giúp việc gì.
 • 07 giờ đến o9 giờ: đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra cho con cái trong nhà.
 • 09 gờ đến 11 giờ: có khách lạ tìm đến nhờ mình, việc có lợi cho mình.
 • 11 giờ đến 12 giờ: có người dèm pha, đề phòng bạn bè phản trắc.
 • 13 giờ đến 15 giờ: có của bất ngờ thử mua số.
 • 15 giờ đến 17 giờ: có gia tài nhưng cũng có chuyện lôi thôi nhỏ.
 • 17 giờ đến 19 giờ: hao tài mang nghiều tai tiếng.
 • 19 giờ đến 21 giờ: con cái ở xa về, gia đình vui vẻ.
 • 21 giờ đén 23 giờ: công việc thành tựu, tài lợi dồi dào.

Hồi hộp

Tự nhiên trong người phát hồi hộp, như lo sợ một chuyện gì. Tim đập liên hồi, đầu óc xáo trộn, đó là điềm báo tin, dĩ nhiên cũng có lành, cũng có dữ.

 • 23 giờ đến 1 giờ: có người chờ mong trong cuộc ân tình.
 • 01 giờ đến 03 giờ: tai họa bất ngờ, đề phòng có kẻ phao vu.
 • 03 giờ đến 05 giờ: có người mời ăn uống.
 • 05 giờ đến 07 giờ: có khách sang đến, lợi vào.
 • 07 giờ đến o9 giờ: tin vui, tài lộc tới tấp, thử mua vé số.
 • 09 gờ đến 11 giờ: gặp chuyện tâm tình, có cơ thành tựu.
 • 11 giờ đến 12 giờ: có sự hội họp ngẫu nhiên, tiền vào nhà.
 • 13 giờ đến 15 giờ: duyên bất ngờ, thơ mộng nhưng không thành.
 • 15 giờ đến 17 giờ: tin từ xa về, vui vẻ.
 • 17 giờ đến 19 giờ: có người thân quen đến thăm và giúp đỡ.
 • 19 giờ đến 21 giờ: có người rủ hùn hạp, lợi vào nên nhận.
 • 21 giờ đén 23 giờ: tai nạn có thể xảy ra, hun tin.